PLANAR UNDER ARBEID / HANDSAMING

LYSINGAR / VARSEL OM OPPSTART:

Reguleringsplan for Smiedalen og Brekkena på Tolo - 4622 20210001, saknr. 21/13326 (Kvam herad)
Reguleringsendring for Haldeplassen - Kaldestad - 4622 20110003b
Regulering Bergeneset, Strandebarm - 4622 20220001, saknr. 22/105 (Kvam herad)
Regulering Askarane, Aga - 4618 2020001, saknr. 20/1351 (Ullensvang)


INNSENDTE PLANAR, 1.GONGSHANDSAMING:
Regulering Kollevåg, Hanøytangen - 4627 417, saksnr 2015/2725 (Askøy)


PLANAR PÅ HØYRING / OFFENTLEG ETTERSYN ELLER MEKLING:
Regulering Drage, Tørvikbygd - 4622 20190005, saksnr 19/1021 (Kvam) 10.05.2022 - 08.07.2022
Regulering Småbåthamn Hardanger Brygge - 4622 20170007, saksnr 17/1727 (Kvam)

Regulering Lølihaugen - 4622 20180006, saksnr 18/1078 (Kvam)
Regulering Skotamyri - 4618 12312018001, saksnr 18/229 (Ullensvang)
Regulering Plommevika - 4618 20180001, saksnr 20/348 (Ullensvang)
Regulering Teigaberget - 4622 20150006, saksnr 15/430 (Kvam)

Regulering Laupsa - 4622 2010033, saksnr 16/286 (Kvam)

VEDTEKNE PLANAR 2020 og 2021:
Regulering Skoglund, Vikøy - 4622 20190004, saksnr 19/640 (Kvam)
Regulering Solhaug på Tangerås - 4622 201200003, saksnr 20/69 (Kvam)

Regulering N68 Valland - 4622 20190011, saksnr 19/1573 (Kvam) - 20.10.21
Regulering Øvre Haukås- Gråskorv - 4622 20170001, saknr. 17/529 (Kvam) - 20.10.21
Regulering Kvam Vidaregåande skule - 4622 20190006, saksnr 20/351 (Kvam) - 20.10.21
Endring Røyro - 4622 19870002a, saksnr 21/464 (Kvam) - 02.09.21
Endring Tryglakleiv - 4622 20140007a, saknr. 20/852 (Kvam) - 25.06.21
Endring Duus - Fonnaland - 4622 20190002a, saksnr. saksnr 19/115 (Kvam) - 09.02.21
Regulering Gråsteinsdalen - 4622 20140008, saksnr 16/510 (Kvam) - 07.12.20
Regulering Eikedalen - 4623 201104, saksnr 11/419 (Samnanger) - 03.12.20
Regulering Skårane, Dalen, Leitet, Vassværena - 4622 20130006, saksnr 16/979 (Kvam) -23.09.20
Regulering Duus- Fonnaland - 4622 20190002, saksnr 19/115 (Kvam) - 16.06.20
Regulering Notanes - 4622 20170003, saksnr 17/310 (Kvam) - 16.06.20
Endring Brennehaugen - 4622 20010003c, saksnr 19/1704 (Kvam) - 09.06.20

 

Eldre vedtekne planar kan finnast her