VARSLA OPPSTART:

Reguleringsplan for Nes - 4622 20220002, saksnr. 21/13284 (Kvam)

Reguleringsplan for Røyrlitunet - 4622 20220006, saksnr. 22/3385 (Kvam)

Reguleringsplan for Smiedalen og Brekkena på Tolo - 4622 20210001, saknr. 21/13326 (Kvam)
Regulering Askarane, Aga - 4618 2020001, saknr. 20/1351 (Ullensvang)

Regulering Røyrlitunet, Kvamskogen - 4622 20220006, saknr. 22/3385 (Kvam)

INNSENDTE PLANAR TIL 1.GONGSHANDSAMING:


PLANAR PÅ HØYRING / OFFENTLEG ETTERSYN ELLER MEKLING:
Regulering Kollevåg, Hanøytangen - 4627 417, saksnr 2015/2725 (Askøy)

Regulering Bergeneset, Strandebarm - 4622 20220001, saknr 22/105 (Kvam)
Regulering Småbåthamn Hardanger Brygge - 4622 20170007, saksnr 17/1727 (Kvam)

Regulering Lølihaugen - 4622 20180006, saksnr 18/1078 (Kvam)
Regulering Skotamyri - 4618 12312018001, saksnr 18/229 (Ullensvang)
Regulering Plommevika - 4618 20180001, saksnr 20/348 (Ullensvang)


VEDTEKNE PLANAR 2020 - 2023:
Regulering Teigaberget - 4622 20150006, saksnr 15/430 (Kvam) - 03.10.23

Endring Haldeplassen - Kaldestad - 4622 20110003b - 09.05.23

Regulering Drage, Tørvikbygd - 4622 20190005, saksnr 19/1021 og 22/1718 (Kvam) - 08.11.22

Regulering Skoglund, Vikøy - 4622 20190004, saksnr 19/640 og 21/10876 (Kvam) - 05.04.22

Regulering Solhaug, Tangerås - 4622 201200003, saksnr 20/69 og 21/11704 (Kvam) - 09.11.21

Regulering N68 Valland - 4622 20190011, saksnr 19/1573 (Kvam) - 20.10.21
Regulering Øvre Haukås- Gråskorv - 4622 20170001, saknr. 17/529 (Kvam) - 20.10.21
Regulering Kvam Vidaregåande skule - 4622 20190006, saksnr 20/351 (Kvam) - 20.10.21
Endring Røyro - 4622 19870002a, saksnr 21/464 (Kvam) - 02.09.21
Endring Tryglakleiv - 4622 20140007a, saknr. 20/852 (Kvam) - 25.06.21
Endring Duus - Fonnaland - 4622 20190002a, saksnr. saksnr 19/115 (Kvam) - 09.02.21
Regulering Gråsteinsdalen - 4622 20140008, saksnr 16/510 (Kvam) - 07.12.20
Regulering Eikedalen - 4623 201104, saksnr 11/419 (Samnanger) - 03.12.20
Regulering Skårane, Dalen, Leitet, Vassværena - 4622 20130006, saksnr 16/979 (Kvam) -23.09.20
Regulering Duus- Fonnaland - 4622 20190002, saksnr 19/115 (Kvam) - 16.06.20
Regulering Notanes - 4622 20170003, saksnr 17/310 (Kvam) - 16.06.20
Endring Brennehaugen - 4622 20010003c, saksnr 19/1704 (Kvam) - 09.06.20

 

Eldre vedtekne planar kan finnast her