PERSONVERN

Våre brukarars tillit er av største viktigheit for oss og difor følgjer me ein strikt integritetspolicy. Den forklarar korleis og kvifor me samlar inn og brukar informasjonskapslar (cookies), og korleis me beskyttar brukaranes integritet.

Bruk av informasjonskapslar og andre måleverkty

Me brukar informasjonskapslar for å gjere det enklare å bruke våre nettstadar og kan brukast for å personalisere visse delar av innhaldet. Ein informasjonskapsel er ei lita tekstfil som sendast frå vår webserver og lagrast av din nettlesar. Informasjonen som vert lagra kan vere opplysningar om korleis våre brukarar har surfa på og brukt våre nettstadar, og om kva nettlesar dei har brukt.

Me brukar statistikk om brukarar og trafikk/trafikkleverandørar i aggregert form. Statistikken inneheld aldri noko form for personleg informasjon, alt er anonymt. IP-adresser vert ikkje lagra i vår database der me lagrar adferd på nettstaden, difor kan informasjon om deg som brukar aldri koblast saman med din identitet. Di IP-adresse vert lagra av tryggleiksmessige årsakar berre i dei tilfelle du sjølv aktivt registrerer deg på nettstaden.

Føremål:

  • Utvikle og forbetre nettstaden gjennom å forstå korleis det vert brukt.
  • Rekne og rapportere brukartal og trafikk.
  • Gjere det lettere for deg å navigere på nettstaden.
  • Gjere det mogleg for systemet å kjenne igjen faste brukarar for å kunna tilpassa tenestene.
  • Iblant brukar me tredjepartsinformasjonskapslar frå andre firma for å gjere marknadsundersøkingar og trafikkmålingar, og for å forbetre funksjonaliteten på nettstaden.

Slik hindrar du at informasjonskapslar vert lagra

Du kan slette informasjonskapslar fra din harddisk når som helst, men dette gjer at dine personlege innstillingar forsvinn. Du kan også endre innstillingane i din nettlesar slik at den ikkje tillet at informasjonskapslar vert lagra på din harddisk. Dette gjev imidlertid dårlegare funksjonalitet på visse nettstadar, kan forhindre tilgang til medlemssider og gjere at delar av innhaldet og enkelte funksjonar ikkje vert tilgjengelege.

Hvis du ikkje ønskjer å verta spora av Google Analytics kan dette deaktiverast på adressa: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Meir informasjon om korleis du kan unngå informasjonskapslar kan du lesa på www.allaboutcookies.org.

Til framsida