Sandvenvegen 17                               
      5600 Norheimsund            

    56 55 62 33 
   post@geoplan.no

 Org.nr: 981 394 925

Geoplan AS vart stifta i 1999 og er no eit kontor med tre tilsette som har erfaring med privat og offentleg planlegging. Kontoret tilbyr tenester innan analyse, arealplanlegging, kart og arkitekturprosjektering. Vårt mål er å skapa enkle og miljøvenlege løysingar av god kvalitet, som er skreddarsydd våre kundar. I planlegginga vert det nytta ein kombinasjon av programvarene ArchiCAD og Gemini Terreng. Programma er gode bidragsytarar til å analysera eksisterande terreng og tilhøve, samt skapa hensiktsmessige og terrrengtilpassa løysingar. 

SOLVEIG VALLAND

Sivilarkitekt MNAL / arealplanleggjar / dagleg leiar

Tlf: 56 55 62 33   |   mobil: 951 23 508   l   e-post: solveig.valland@geoplan.no

Utdanning: Bergen Arkitektskole (BAS), diplom 1995
Praksis: Arkitektstudio AS, planleggjar i Kvam herad, tilsett i Geoplan AS frå 2005

INGVILD EIKEFJORD

Sivilarkitekt / Master i arkitektur MNAL / arealplanleggjar

Tlf: 56 55 62 33   l   mobil: 900 97 282   l   e-post: ingvild.eikefjord@geoplan.no

Utdanning: Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), diplom 2011
Praksis: Tilsett i Geoplan AS frå 2011

INGEBORG STEINE JENSEN

Byggingeniør / arealplanleggjar

Tlf: 56 55 62 33   l   mobil: 478 04 789   l   e-post: ingeborg.jensen@geoplan.no

Utdanning: Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), bachelor 2018
Praksis: Tilsett i Geoplan AS frå 2018