Sandvenvegen 17                               
      5600 Norheimsund            

    951 23 508  
   post@geoplan.no

 Org.nr: 981 394 925

Geoplan AS er lokalisert i Norheimsund i Hardanger. Verkemda vart starta som eit plan- og oppmålingsfirma i 1999, og har lang erfaring med offentleg og privat arealplanlegging. I dag er me eit arkitektkontor med to tilsette sivilarkitektar der me tilbyr profesjonelle råd og tenester innan arkitektur, bygg og regulering. Målet vårt er å tilføre noko positivt til omgjevnadene ved å nytte funksjonelle og miljøvenlege løysingar av god kvalitet i prosjekta.

SOLVEIG VALLAND

Sivilarkitekt MNAL / arealplanleggjar / dagleg leiar

Tlf: 56 55 62 33   |   mobil: 951 23 508   l   e-post: solveig.valland@geoplan.no

Utdanning: Bergen Arkitektskole (BAS), diplom 1995
Praksis: Arkitektstudio AS, planleggjar i Kvam herad, tilsett i Geoplan AS frå 2005

INGVILD EIKEFJORD

Sivilarkitekt / Master i arkitektur MNAL / arealplanleggjar

Tlf: 56 55 62 33   l   mobil: 900 97 282   l   e-post: ingvild.eikefjord@geoplan.no

Utdanning: Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), diplom 2011
Praksis: Tilsett i Geoplan AS frå 2011