Sandvenvegen 17                               
      5600 Norheimsund            

    951 23 508  
   post@geoplan.no

 Org.nr: 981 394 925

Geoplan AS er lokalisert i Norheimsund i Hardanger. Verkemda vart starta som eit plan- og oppmålingsfirma i 1999, og har lang erfaring med offentleg og privat arealplanlegging. I dag er me eit arkitektkontor med tre tilsette sivilarkitektar der me tilbyr profesjonelle råd og tenester innan arkitektur, bygg og regulering. Målet vårt er å tilføre noko positivt til omgjevnadene ved å nytte funksjonelle og miljøvenlege løysingar av god kvalitet i prosjekta.

SOLVEIG VALLAND

Sivilarkitekt MNAL / arealplanleggjar / dagleg leiar

Tlf: 951 23 508   l   e-post: solveig.valland@geoplan.no

Utdanning: Bergen Arkitektskole (BAS), diplom 1995
Praksis: Arkitektstudio AS, planleggjar i Kvam herad, tilsett i Geoplan AS frå 2005

INGVILD EIKEFJORD

Sivilarkitekt / Master i arkitektur MNAL / arealplanleggjar

Tlf: 900 97 282   l   e-post: ingvild.eikefjord@geoplan.no

Utdanning: Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), diplom 2011
Praksis: Tilsett i Geoplan AS frå 2011

LIV KILDAHL

Sivilarkitekt MNAL / arealplanleggjar

Tlf: 995 39 499   l   e-post: liv.kildahl@geoplan.no

Utdanning: Norges Tekniske Høgskole (NTH), diplom 1989
Praksis: Lund & Slaatto Arkitekter AS, Arkon/Jon Faaland Arkitekter AS, HLM Arkitektur AS, Constructa Entreprenør AS / Veidekke. Tilsett i Geoplan AS frå 2023