AKTUELT

LYSINGAR / VARSEL OM OPPSTART:

Regulering Skoglund i Vikøy - 123820190004, saksnr 19/640 (Kvam)

Regulering Småbåthamn - 123820170007, saksnr 17/1727 (Kvam)

Regulering Duus, Fonneland - 123820190002, saksnr 19/115 (Kvam)

Regulering Lølihaugen - 123820180006, saknr 18/1078 (Kvam)

Regulering Plommevika - 12272018001, saksnr. 18/328 (Jondal)

Regulering NAF - 123820160001, saknr 16/2552 (Kvam)

Detaljregulering Notanes - 123820170003, saknr 17/515 (Kvam)

Detaljregulering Gråskorv - 123820170001, saknr 17/529 (Kvam)INNSENDTE PLANAR, 1.gongs handsaming:PLANAR PÅ HØYRING / OFFENTLEG ETTERSYN ELLER MEKLING:

Eikedalen - 1242201104, saknr 11/419 (Samnanger)

Skotamyri - 12312018001, saknr 18/229 (Ullensvang)

Dispensasjonssøknad Gang/sykkelveg Kvamskogen, saknr 17/1610 (Kvam)

Teigaberget - 123820150006, saknr 15/430 (Kvam)

Dalen, Leitet, Vassværane - 20130006, saksnr 16/979 (Kvam)

Streitet - 12272013005, saknr 13/132 (Jondal)

Kvednaskogen - 123820150004, saknr 16/435 (Kvam)

Laupsa - 12382010033, saksnr. 16/286 (Kvam)

Årvikneset 12272012001, saksnr. 12/683 (Jondal)

Gråsteinsdalen 123820140008, saksnr 16/510 (Kvam)VEDTEKNE PLANAR 2018:Del av Fureberghovden - 123820180001, saknr 17/1752 (Kvam) - 07.05.19

Longelia - 123820110016, saksnr. 16/250 (Kvam) - 12.03.19

Endring Torebøen - 123820090006, saknr 18/827 (Kvam) - 05.02.19

Endring Lunderdalshaugane - 12272013006, saknr 13/170 (Jondal) - 21.01.19

Endring Haug i Bordalen - 12352011004, saksnr. xx/xxx (Voss) - 31.01.19

Endring Straumen - Sandven N - 20050001, saknr 15/1243 (Kvam) - 21.08.18

Endring Haldeplassen - 123820110003b, saknr 17/904 (Kvam) - 08.08.18

Kvernuri -12272014002, saksnr. 14/565 (Jondal) - 20.06.2018

Endring Kvinnhovden - 123819960001a, saknr 17/1887 (Kvam) - 06.06.2018

Lambanesheiane 1241201706, saksnr 17/526 (Fusa) - 15.02.2018

T
ryglakleiv - 123820140007, saksnr 16/511 (Kvam) - 30.01.2018

Endring Alhovden - 123819930003a, saknr 17/1266 (Kvam) - 30.01.2018

Endring Linga camping - 123820100017a, saknr 16/2689 (Kvam) - 30.10.17

Geoplan AS har flytta!

Frå 2019 finn de oss i nye lokale i Sandvenvegen 17 (Kassen) i Norheimsund.

Firmaet søkjer arkitektar, arealplanleggjarar, kartingeniørar
- er du den rette?

Sjå HER for meir informasjon!

Kaibygg / venterom i Jondal

Stad: Ferjekaien i Jondal, Jondal kommune
Byggherre: Jondal kommune
Status: Ferdigstilt 2019

Regulering på Kvamskogen

Prosjekt: Detaljregulering av tomter for fritidsbustadar
Stad: Kvamskogen i Kvam herad
Geoplan driv for tida med regulering av fleire planar på Kvamskogen

Konvertering til SOSI-format

Prosjekt: Konvertering av planar frå ArchiCAD eller DWG til SOSI
Geoplan tek oppdrag på konvertering av små og store reguleringsplanar

Reinseanlegg på Notanes i Øystese

Stad: Notanes i Øystese, Kvam herad
Byggherre: Kvam herad
Bakgrunn: 1.plass totalentreprisekonkurranse
Geoplan AS har teikna nytt reinseanlegg saman med Fuglafjell AS
Status: Ferdigstilt og offisielt opna 19.06.2019

Vallandtunet - 20 leilegheiter på Valland

Stad: Valland i Norheimsund, Kvam herad
Byggherre: Vallandtunet AS
Status: Under prosjektering

Sjoaskår - 17 leilegheiter i Øystese

Stad: Øystese sentrum, Kvam herad
Byggherre: Bratt AS
Status: Under oppføring

Soltorp - 9 leilegheiter ved Straumen i Norheimsund

Stad: Norheimsund, Kvam herad
Byggherre: Bratt AS
Status: Under oppføring