A K T U E L T

PLANAR UNDER ARBEID/ HANDSAMING:

ANDRE AKTUELLE PROSJEKT:

LYSINGAR / VARSEL OM OPPSTART:

Regulering Lid Jarnindustri - 4622 20200004, saksnr 20/454 (Kvam)

Regulering Kollevåg, Hanøytangen - 4627 417, saksnr 2015/2725 (Askøy)

Regulering  Drage, Tørvikbygd - 4622 20190005, saksnr 19/1021 (Kvam)

Regulering Småbåthamn - 4622 20170007, saksnr 17/1727 (Kvam)

Regulering NAF - 4622 20160001, saksnr 16/2552 (Kvam)INNSENDTE PLANAR, 1.GONGS HANDSAMING:

Detaljregulering Gråskorv - 4622 20170001, saksnr 17/529 (Kvam)

Regulering N68 Valland - 4622 20190011, saksnr 19/1573 (Kvam)

Regulering Skoglund, Vikøy - 4622 20190004, saksnr 19/640 (Kvam)

Regulering Solhaug på Tangerås - 4622 201200003, saksnr 20/69 (Kvam)

 

PLANAR PÅ HØYRING / OFFENTLEG ETTERSYN ELLER MEKLING:

Endring Duus - Fonnaland - 4622 20190002a, saksnr. saksnr 19/115 (Kvam)

Lølihaugen - 4622 20180006, saksnr 18/1078 (Kvam) 20.10.20 - 04.12.20

Plommevika - 4618 20180001, saksnr 20/348 (Ullensvang) 07.10.20 - 06.12.20

Kvam Vidaregåande skule - 4622 20190006, saksnr 20/351 (Kvam) 28.09.20 - 10.11.20

Teigaberget - 4622 20150006, saksnr 15/430 (Kvam)

Laupsa - 4622 2010033, saksnr 16/286 (Kvam)

Skotamyri - 4618 12312018001, saksnr 18/229 (Ullensvang) 

 

VEDTEKNE PLANAR 2019 OG 2020:

Gråsteinsdalen - 4622 20140008, saksnr 16/510 (Kvam) - 07.12.20

Eikedalen - 4623 201104, saksnr 11/419 (Samnanger) - 03.12.20

Skårane, Dalen, Leitet, Vassværena - 4622 20130006, saksnr 16/979 (Kvam) -23.09.20

Duus- Fonnaland - 4622 20190002, saksnr 19/115 (Kvam) - 16.06.20

Notanes - 4622 20170003, saksnr 17/310 (Kvam) - 16.06.20

Endring Brennehaugen - 4622 20010003c, saksnr 19/1704 (Kvam) - 09.06.20

Kvednaskogen - 4622 20150004, saksnr 16/435 (Kvam) - 17.12.19

Streite - 4618 12272013005, saksnr 13/132 (Ullensvang) - 13.12.19

Del av Fureberghovden - 4622 20180001, saksnr 17/1752 (Kvam) - 07.05.19

Longelia - 4622 20110016, saksnr 16/250 (Kvam) - 12.03.19

Endring Øvre Øystese - 4622 20090006, saksnr 18/827 (Kvam) - 05.02.19

Endring Lunderdalshaugane - 4618 12272013006, saksnr 13/170 (Jondal) - 21.01.19

Endring Haug i Bordalen - 4621 12352011004, saksnr 11/932 (Voss) - 31.01.19


  •  
  •  

Ombygging av eldre bustadhus

Geoplan AS kan ta på seg å endra fasade og planløysing på eksisterande, eldre bustad. Me kan også gje rettleiing om kva tiltak som bør gjerast for å få eksisterande bustadar meir energieffektive.

Konvertering til SOSI-format

Prosjekt: Konvertering av planar frå ArchiCAD eller DWG til SOSI
Geoplan tek oppdrag på konvertering av små og store reguleringsplanar

Kaibygg / venterom i Jondal

Stad: Ferjekaien i Jondal, Ullensvang kommune
Byggherre: Jondal kommune
Status: Ferdigstilt 2019

Regulering på Kvamskogen

Prosjekt: Detaljregulering av tomter for fritidsbustadar
Stad: Kvamskogen i Kvam herad
Geoplan driv for tida med regulering av fleire planar på Kvamskogen

Soltorp - 9 leilegheiter i Norheimsund

Stad: Tolo, Norheimsund, Kvam herad
Byggherre: Bratt AS
Status: Ferdigstilt 2020

Reinseanlegg på Notanes i Øystese

Stad: Notanes i Øystese, Kvam herad
Byggherre: Kvam herad
Bakgrunn: 1.plass totalentreprisekonkurranse
Geoplan AS har teikna nytt reinseanlegg saman med Fuglafjell AS
Status: Ferdigstilt og offisielt opna 19.06.2019