AKTUELT

LYSINGAR / VARSEL OM OPPSTART:

Regulering Lid Jarnindustri - 4622 20200004, saksnr. 20/454 (Kvam)

Regulering Tangerås - 4622 20200003, saksnr 20/69 (Kvam)

Regulering Kvam vidaregåande skule - 4622 20190006, saksnr. 20/351 (Kvam)

Regulering N68 Valland - 4622 20190011, saksnr 19/1573 (Kvam)

Regulering Kollevåg, Hanøytangen - 4627 417, saksnr 2015/2725 (Askøy)

Detaljregulering Gråskorv - 4622 20170001, saknr 17/529 (Kvam)

Regulering  Drage, Tørvikbygd - 4622 20190005, saksnr 19/1021 (Kvam)

Regulering Skoglund i Vikøy - 4622 20190004, saksnr 19/640 (Kvam)

Regulering Småbåthamn - 4622 20170007, saksnr 17/1727 (Kvam)

Regulering Lølihaugen - 4622 20180006, saknr 18/1078 (Kvam)

Regulering NAF - 4622 20160001, saknr 16/2552 (Kvam)INNSENDTE PLANAR, 1.GONGS HANDSAMING:

Brennehaugen - 4622 20110002a, saksnr. 19/1704 (Kvam)

Plommevika - 4618 20180001, saknr 20/348 (Ullensvang)

Duus, Fonneland - 123820190002, saksnr 19/115 (Kvam)

 


PLANAR PÅ HØYRING / OFFENTLEG ETTERSYN ELLER MEKLING:

Eikedalen - 1242201104, saknr 11/419 (Samnanger)

Notanes - 123820170003, saknr 17/515 (Kvam)

Dispensasjonssøknad Gang/sykkelveg Kvamskogen, saknr 17/1610 (Kvam)

Teigaberget - 123820150006, saknr 15/430 (Kvam)

Dalen, Leitet, Vassværane - 20130006, saksnr 16/979 (Kvam)

Laupsa - 12382010033, saksnr. 16/286 (Kvam)

Gråsteinsdalen 123820140008, saksnr 16/510 (Kvam)VEDTEKNE PLANAR 2018, 2019 OG 2020:

Kvednaskogen - 123820150004, saknr 16/435 (Kvam) - 17.12.19

Streitet - 12272013005, saknr 13/132 (Ullensvang) - xx.xx.xx

Årvikneset - 12272012001, saksnr. 12/683 (Ullensvang) - xx.xx.xx

Skotamyri - 12312018001, saknr 18/229 (Ullensvang) - xx.xx.xx

Del av Fureberghovden - 123820180001, saknr 17/1752 (Kvam) - 07.05.19

Longelia - 123820110016, saksnr. 16/250 (Kvam) - 12.03.19

Endring Torebøen - 123820090006, saknr 18/827 (Kvam) - 05.02.19

Endring Lunderdalshaugane - 12272013006, saknr 13/170 (Jondal) - 21.01.19

Endring Haug i Bordalen - 12352011004, saksnr. xx/xxx (Voss) - 31.01.19

Endring Straumen - Sandven N - 20050001, saknr 15/1243 (Kvam) - 21.08.18

Endring Haldeplassen - 123820110003b, saknr 17/904 (Kvam) - 08.08.18

Kvernuri -12272014002, saksnr. 14/565 (Jondal) - 20.06.2018

Endring Kvinnhovden - 123819960001a, saknr 17/1887 (Kvam) - 06.06.2018

Lambanesheiane 1241201706, saksnr 17/526 (Fusa) - 15.02.2018

T
ryglakleiv - 123820140007, saksnr 16/511 (Kvam) - 30.01.2018

Endring Alhovden - 123819930003a, saknr 17/1266 (Kvam) - 30.01.2018

Kaibygg / venterom i Jondal

Stad: Ferjekaien i Jondal, Ullensvang kommune
Byggherre: Jondal kommune
Status: Ferdigstilt 2019

Regulering på Kvamskogen

Prosjekt: Detaljregulering av tomter for fritidsbustadar
Stad: Kvamskogen i Kvam herad
Geoplan driv for tida med regulering av fleire planar på Kvamskogen

Konvertering til SOSI-format

Prosjekt: Konvertering av planar frå ArchiCAD eller DWG til SOSI
Geoplan tek oppdrag på konvertering av små og store reguleringsplanar

Soltorp - 9 leilegheiter i Norheimsund

Stad: Tolo, Norheimsund, Kvam herad
Byggherre: Bratt AS
Status: Ferdigstilt 2020

Reinseanlegg på Notanes i Øystese

Stad: Notanes i Øystese, Kvam herad
Byggherre: Kvam herad
Bakgrunn: 1.plass totalentreprisekonkurranse
Geoplan AS har teikna nytt reinseanlegg saman med Fuglafjell AS
Status: Ferdigstilt og offisielt opna 19.06.2019

Sjoaskår - 17 leilegheiter i Øystese

Stad: Øystese sentrum, Kvam herad
Byggherre: Bratt AS
Status: Ferdigstilt 2019