VILLA MOLDØEN STEINE

Prosjekt: Sommarbustad ved sjøen
Stad: Vikøy, Hardanger
Oppdragsgjevar: Moldøen / Steine
Periode: Under prosjektering

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Solveig Valland MNAL