MOGLEGHEITSSTUDIE

Prosjekt: 3-mannsbustad
Stad: Samnanger
Oppdragsgjevar: Fanebust
Periode: 2014-2015

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Ingvild Eikefjord MNAL