KONTROLLROM BJØLVEFOSSEN

Prosjekt: Nytt kontrollrom for Bjølvefossen
Stad: Bjølvefossen, Ålvik i Kvam herad
Oppdragsgjevar: Elkem Bjølvefossen 
Periode: 2014-2015

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Ingvild Eikefjord MNAL