KAIBYGG I JONDAL

Prosjekt: Kafe/ ventestove på kaien i Jondal
Stad: Jondal, Ullensvang kommune
Oppdragsgjevar: Jondal kommune
Periode: 2015-2019
Status: Ferdigstilt 2019

Arkitekt: Geoplan AS saman med Sivilarkitekt MNAL Alv Martin Vangdal