HALDEPLASSEN - KALDESTAD

Reguleringsendring - Varsling av oppstart regulering 

Frist for innspel 31.05.2022

PlanID: 4622 20110003b

Prosjekt: Reguleringsendring rundt Hardanger Fartøyvernsenter
Stad: Gnr 11, bnr. 336 m.fl., Norheimsund, Kvam herad

Saksnr: 

Lenker:
Søknadsbrev
Plankart
Føresegner
Illustrasjon føresegner
Illustrasjon offentleg infrastruktur