Regulering Damvegen

PlanID: 123820090008
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for skogsbilveg til fjellområde
Stad: Del av gnr 76, 73, 75 og 77, Ålvik/Ytre Ålvik i Kvam herad
Oppdragsgjevar: Damvegen v/Hogne Skjervheim
Periode: 2007-2014
Planstatus: Vedteken 08.04.2014Ved nedlegginjg av Trallebana i Ålvik kom diskusjonen opp om alternativ veg til fjells. Planen legg til rette for ein skogsbilveg med parkeringsområde til 750 moh. Planarbeidet inneheld både planprogram og planomtale med konsekvensutgreeing.

 
 

A R K I T E K T U R __________________P L A N ___________________K O N T A K T___________________A K T U E L T