Regulering Notanes

PlanID: 4622 20170003
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for nytt reinseanlegg på Notanes
Stad: Del av gnr. 42, bnr. 175 mfl., Notanes, Øystese i Kvam herad
Oppdragsgjevar: Kvam herad
Planstatus: Vedteken 16.06.2020

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Ingvild Eikefjord MNAL

Reguleringsplanen legg til rette for utvida kommunalt avlaupsanlegg med tilhøyrande uteområde og infrastruktur.

Lenker:
Plankart
Føresegner
Planomtale