Regulering Streite

PlanID: 4622 12272013005
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for fritidsbustadar på Kysnes
Stad: Del av gnr. 50, bnr. 13-18 mfl., Kysnes, Jondal i Ullensvang kommune
Oppdragsgjevar: Toralv Børve
Planstatus: Vedteken 27.11.2019

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Solveig Valland MNAL

Reguleringsplanen legg til rette for etablering av fritidsbustadar med tilhøyrande infrastruktur i hovudsak på oppsida av fv. 5099.