Reguleringsplan for Skårane, Dalen, Leite og Vassværena

PlanID: 4622 20130006
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for hyttefelt på Kvamskogen
Stad: Del av gnr. 21, bnr. 3, 4, 5, 6 og 7 mfl., Kvamskogen, Kvam herad
Oppdragsgjevar: Bertil Ove Skeie, Liv Helena Rubio- Skeie, Agnar Skeie, Nils Åge Skeie
Planstatus: Vedteken 16.06.2020 

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Solveig Valland MNAL

Reguleringsplanen legg til rette for eksisterande og ny infrastruktur i tillegg til fortetting av eksisterande hyttefelt, samt regulering av nye hyttefelt.

Lenker:
Plankart
Føresegner
Planomtale