Reguleringsplan for Kvernuri

PlanID: 4618 12272014002
Prosjekt: Detaljreguleringsplan steintak i Jondal
Stad: Del av gnr. 11, bnr. 369 mfl., Jondal, Ullensvang kommune
Oppdragsgjevar: Hardangerskifer AS
Planstatus: Vedteken 20.06.2018

Prosjektansvarleg: Heidi E. Ørjansen

Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for ei utviding av dagens natursteinuttak. Hardangerskifer AS ønskjer å utvide det eksisterande området for masseuttak i Kvernuri for å sikre drift og fleire lokale arbeidsplassar i fleire tiår framover.

Lenker:
Plankart
Føresegner
Planomtale