Regulering Vassel gard

PlanID: 12272013003
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for fritidsbustadar på Vassel gard
Stad: Gnr 4, bnr 1, Vassel, Herand i Jondal kommune
Oppdragsgjevar: Vassel gård Periode: 2013-2014
Planstatus: Vedteken 30.04.2014

Prosjektansvarleg: Sivilingeniør Heidi Ørjansen

Planprosessen vart overteke av Geoplan i 2013, då mykje allereie var på plass. Vassel gard i herand i Jondal ønskjer å vidareutvikle ei allereie veletablert verksemd knytt til gardsdrift og turisme, og planen legg til rette for 31 fritidsbustadar. Forslaget er i tråd med kommuneplanen sine retningsliner. 

Lenker:
Plankart
Føresegner