Reguleringsplan for Vassel gard

PlanID: 4618 12272013003
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for fritidsbustadar på Vassel gard
Stad: Gnr. 4 bnr. 1, Vassel, Herand, Ullensvang kommune
Oppdragsgjevar: Vassel gard
Planstatus: Vedteken 30.04.2014

Prosjektansvarleg: Heidi E. Ørjansen

Planprosessen vart overteke av geoplan i 2013, då mykje av arbeidet allereie var på plass. Vassel gard i Herand i Jondal ynskjer å videreutvikle ei allereie veletablert verksemd knytt til gardsdrift og turisme. Planen legg til rette for 31 fritidsbustadar. Forslaget er i tråd med kommuneplanen sine retningsliner.

Lenker:
Plankart
Føresegner