Reguleringsplan for Haukeli

PlanID: 4622 20120006
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for hyttefelt på Kvamskogen
Stad: Del av gnr. 51, bnr. 3 og 5 mfl., Haukeli, Øystese, Kvam herad
Oppdragsgjevar: GBS Entreprenør AS
Planstatus: Vedteken 30.09.2014

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Solveig Valland MNAL

Reguleringsplanen legg til rette for ei utviding av det eksisterande natursteinsuttaket på Haukeli.

Lenker:
Plankart
Føresegner
Planomtale