Regulering Kårdal hyttegrend

PlanID: 12352012011
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for fritidsbustadar
Stad: Gnr 151, bnr 3 og 29, Kårdal i Voss kommune Oppdragsgjevar: Kaardal AS 
Periode: 2012-2014
Planstatus: Vedteken 18.09.2014 

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Ingvild Eikefjord MNAL

I tråd med kommuneplanen for Voss, legg planen til rette for utbygging av 10 nye fritidsbustadar på Kårdal ved Mjølfjell. Planområdet grenser til elva Ljosåni og ligg på litt over 600 moh, langs Bergensbanen og Fv 307 i Raundalen. Flaumvurderinger var naudsynt for å få planforslaget godkjendt. Lenker: Plankart Føresegner Planomtale