Regulering Voss hyttegrend

PlanID: 12352012006
Prosjekt: Områdereguleringsplan for 200 fritidsbustadar i tilknyting til Voss ski- og tursenter
Stad: Gnr 177, 178, 179, 184, 202, 203 og 204, Voss kommune
Oppdragsgjevar: Voss hyttegrend AS Periode: 2011-2014
Planstatus: Vedteken 06.02.2014
Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Ingvild Eikefjord MNAL / Sivilarkitekt Alv Martin Vangdal MNAL

Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for inntil 200 tomter for frittliggjande fritidsbustadar, i tillegg til 72 einingar med konsentrerte fritidsbustsdar. Området ligg på mellom 400 og 650 moh og er i nær tilknyting til Voss ski- og tursenter, med skiskyttarstadion og opparbeidde langrennsløyper. Lenker: Plankart Føresegner Planomtale