Reguleringsplan for Haug i Bordalen

PlanID: 4621 12352011004
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for bustadar i Bordalen
Stad: Del av gnr. 210, bnr. 1 mfl., Bordalen, Voss herad
Oppdragsgjevar: Voss Bygg og Anlegg AS
Planstatus: Vedteken 25.10.2012 

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Solveig Valland MNAL

Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for bygging av 12 bustadhus med eiga tomt og vegtilkomst på del av gnr. 210, bnr. 1 , Haug i Bordalen. Tomtene ligg i nær tilknyting det vesle senteret på Bjørnshovden, med skule, barnehage og samfunnshus.

Lenker:
Planomtale

Reguleringsendring for Haug i Bordalen

PlanID: 4621 12352011004
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for bustadar i Bordalen
Stad: Del av gnr. 210, bnr. 1 mfl., Bordalen, Voss herad
Oppdragsgjevar: Voss Bygg og Anlegg AS
Planstatus: Vedteken 31.01.2019

Prosjektansvarleg: Ingeborg Steine Jensen

Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for bygging av 12 bustadhus med eiga tomt og vegtilkomst på del av gnr. 210, bnr. 1 , Haug i Bordalen. Tomtene ligg i nær tilknyting det vesle senteret på Bjørnshovden, med skule, barnehage og samfunnshus.

Lenker:
Plankart
Føresegner