Reguleringsplan for Straumen - Småbåthamna

PlanID: 4622 20100037
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for sentrumsnære bustadar i Norheimsund
Stad: Del av gnr. 31 og 32, Norheim og Tolo, Norheimsund i Kvam herad
Oppdragsgjevar: Kvam herad
Planstatus: Vedteken 16.02.2017 

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Solveig Valland MNAL

Lenker:
Plankart
Føresegner