Reguleringsplan for Spildo

PlanID: 4621 12342010001
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for massedeponi i Granvin
Stad: Del av gnr. 90, bnr. 4, Nedre Spildo i Granvin, Voss herad
Oppdragsgjevar: Granvin Maskinstasjon AS
Planstatus: Vedteken 13.06.2012

Prosjektansvarleg: Svein Steine / Dag Atle Skår

Reguleringsplanen legg til rette for massedeponi på Nedre Spildo i Granvin.

Lenker:
Plankart
Føresegner