Regulering Damvegen

PlanID: 123820090008
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for skogsbilveg til fjellområde
Stad: Del av gnr 76, 73, 75 og 77, Ålvik/Ytre Ålvik i Kvam herad
Oppdragsgjevar: Damvegen v/Hogne Skjervheim Periode: 2007-2014
Planstatus: Vedteken 08.04.2014

Ved nedlegginjg av Trallebana i Ålvik kom diskusjonen opp om alternativ veg til fjells. Planen legg til rette for ein skogsbilveg med parkeringsområde til 750 moh. Planarbeidet inneheld både planprogram og planomtale med konsekvensutgreeing. Lenker: Plankart Føresegner Planomtale og Konsekvensutgreiing Tilleggsdokument til planomtalen