Reguleringsplan for Damvegen

PlanID: 4622 20090008
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for skogsbilveg til fjellområde
Stad: Del av gnr. 73, 75, 76 og 77, Ålvik/ Ytre Ålvik, Kvam herad
Oppdragsgjevar: Damvegen v/ Hogne Skjervheim
Planstatus: Vedteken 08.04.2014

Ved nedlegging av Trallebana i Ålvik kom diskusjonen opp om alternativ veg til fjells. Planen legg til rette for ein skogsbilveg med parkeringsområde på 750 moh. Planarbeidet inneheld både planprogram, konsevensutgreiing og planomtale.

Lenker:
Plankart
Føresegner
Planomtale og konsekvensutgreiing