Villa Moldøen Steine

Prosjekt: Sommarbustad ved sjøen
Stad: Vikøy, Hardanger
Oppdragsgjevar: Moldøen / Steine
Periode: Under prosjektering

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Solveig Valland MNAL


 
 
 
 
 
 
 
 
 

A R K I T E K T U R __________________P L A N ___________________K O N T A K T___________________A K T U E L T