ARKITEKTUR


Geoplan AS utfører arkitekturprosjektering av bustadar, fritidsbustadar, næringsbygg og offentlege bygg. Me kan tilby profesjonelle råd og rettleiing innan fagfeltet arkitektur, og vektlegg tomteanalysar og behovsvurderingar for best mogleg resultat. Vårt mål er å kartlegge og ta vare på kvalitetar i situasjonen, slik at ein kan kan skape gode rom og bygningar tilpassa oppdragsgjevar sine ønskjer. Kontoret har erfaring med ulike byggeteknikkar (bindingsverk, massivtre, mur, etc.), både som nybygg og tilbygg, i tillegg til oppgradering av eksisterande bygg. Som teikneverkty nyttar me ArchiCAD, VectorWorks og Adobe Design, og har utstyr og kompetanse til å generere digitale 3D-modellar for å visualisere bygg og landskap.

Geoplan AS kan i tillegg tilby rådgjeving og fagleg hjelp til vurdering av ledige landbruksbygningar for å få nytt liv i desse. Det kan vere byggtekniske vurderingar eller råd i samband med ombygging til anna verksemd. Prosjektet er eit samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland, Landbruks- avdelinga og Bergen Arkitektforening.
 Villa Utsikten


Prosjekt: Tilbygg med takterrasse til einebustad
Stad: Norheim i Norheimsund, Kvam herad
Periode: 2011-2013
Oppdragsgjevar:
Lundblad / Vestbøstad


 Kaibygg / venterom Jondal sentrum

Prosjekt: Bygg med kafè / kiosk, venterom og toalett
Stad: Fergekaien i Jondal sentrum, Jondal kommune
Periode: 2017 - 2018
Byggherre: Jondal kommune


 Soltorp

Prosjekt: 9 leilegheiter under oppføring og ute for sal
Stad: Norheim i Norheimsund, Kvam herad
Periode: 2017 - 2019
Byggherre: Bratt AS


 Reinseanlegg Notanes

Prosjekt: Geoplan AS teikna nytt reinseanlegg saman med Fuglafjell AS og vann 1.plass i totalentreprisekonkurranse - no under bygging
Stad: Notanes i Øystese, Kvam herad
Periode: 2017 -
Byggherre: Kvam herad


Vallandtunet

Prosjekt: 20 leilegheiter under prosjektering og ute for sal
Stad: Valland i Norheimsund, Kvam herad
Periode: 2017 -
Byggherre: Vallandtunet ASSjoaskår

Prosjekt: 17 leilegheiter under oppføring og ute for sal
Stad: Øystese sentrum, Kvam herad
Periode: 2017 -
Byggherre: Bratt AS


 Landskapsanalyse Brennehaugen

Prosjekt: Landskapsanalyse for ei ledig bustadtomt
Stad: Brennehaugen i Norheimsund, Kvam herad
Periode: 2012
Oppdragsgjevar:
Bøe / Ones Villa Valhall

Prosjekt: Tilbygg og endra planløysing av bustad i betong frå 1959
Stad: Tolo i Norheimsund, Kvam herad
Periode: 2011-2013
Oppdragsgjevar:
Bergesen / Laupsa Villa Hansen

Prosjekt: Einebustad ved sjøen
Stad: Børvenes i Øystese, Kvam herad
Periode: 2013-2015
Oppdragsgjevar:
Hansen Moglegheitstudie

Prosjekt: Skisseprosjekt tomannsbustad
Stad: Nordvik
Periode: 2014-

Villa Steinsvoll

Prosjekt: Moglegheitstudie for endra plan / fasade til bustad frå 1973
Stad: Tolo i Norheimsund, Kvam herad
Periode: 2015
Oppdragsgjevar: SteinsvollVilla Moldøen Steine

Prosjekt: Sommarbustad
Stad: Vikøy, Kvam herad
Periode: 2012 -
Oppdragsgjevar: Moldøen / Steine


Moglegheitstudie tremannsbustad

Prosjekt: Moglegheitstudie for tre mindre bustader
Stad: Samnanger
Periode: 2015 Villa ONEs

Prosjekt: Einebustad
Stad: Brennehaugen i Norheimsund, Kvam herad
Periode: 2012-2015
Oppdragsgjevar:
Bøe / Ones


 Villa Tombre

Prosjekt: Einebustad ved sjøen
Stad: Nesvågen på Mundheim, Kvam herad
Periode: 2012-2015
Oppdragsgjevar:
Tombre


Hytter på Haukås

Prosjekt: Fritidsbustadar med tunstruktur på fjellet
Stad: Øvre H
aukås i Strandebarm, Kvam herad
Periode: 2007-2008
Oppdragsgjevar:
Haukås Utvikling AS Gangbru Skipadalen

Prosjekt: Skisseprosjekt for gangbru over eldre langskipstufter langs Fv.7
Stad: Skipadalen i Norheimsund, Kvam herad
Periode: 2011
Oppdragsgjevar:
Statens VegvesenNytt kontrollrom Bjølvefossen

Prosjekt: Nytt kontrollrom for smelteverket Bjølvefossen, vår rolle er arkitekt for prosjektansvarlege H2 Byggeteknikk AS
Stad: Elkem Bjølvefossen i Ålvik, Kvam herad
Periode: 2014-
Oppdragsgjevar:
Elkem Bjølvefossen


Hardanger Fartøyvernsenter - Over bekken

Prosjekt: Skisseprosjekt for nytt publikumsbygg ved fartøyvernsenteret
Stad: Kaldestad i Norheimsund, Kvam herad
Periode: 2008
Oppdragsgjevar: Hardanger Fartøyvernsenter, Hardanger og Voss museum
A R K I T E K T U R __________________P L A N ___________________K O N T A K T___________________A K T U E L T