Lysing oppstart
mindre reguleringsendring

Lysingsannonse i Hordaland Folkeblad, 02.11.2018
Frist for innspel 05.12.2018


PlanID: 1227 2013006
Prosjekt: Mindre endring av detaljreguleringsplan
Stad: Gnr 36, bnr 30, 90, 12 m.fl., Torsnes, Jondal kommune

Lenker:

A R K I T E K T U R __________________P L A N ___________________K O N T A K T___________________A K T U E L T