Lysing oppstart detaljreguleringsplan

Lysingsannonse i Hordaland Folkeblad, 28.06.2019
Frist for innspel 07.08.2019


PlanID: 1238 20190004
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for bustader
Stad: Gnr 7, bnr 41 m.fl., Vik√ły, Kvam herad

Lenker:

A R K I T E K T U R __________________P L A N ___________________K O N T A K T___________________A K T U E L T