Lysing oppstart detaljreguleringsplan

Lysingsannonse i Hordaland Folkeblad, 03.05.2019
Frist for innspel 31.05.2019


PlanID: 1238 20170007
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for småbåthamn
Stad: Gnr 11, bnr 493 og 496, Norheimsund, Kvam herad

Lenker:

A R K I T E K T U R __________________P L A N ___________________K O N T A K T___________________A K T U E L T