Lysing oppstart
detaljreguleringsplan og planprogram

Lysingsannonse i Hordaland Folkeblad, 15.03.2019
Frist for innspel 01.05.2019


PlanID: 1227 2018001
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for oppdrettsanlegg på land
Stad: Gnr 36, bnr 45 m.fl., Torsnes, Jondal kommune

Lenker:

A R K I T E K T U R __________________P L A N ___________________K O N T A K T___________________A K T U E L T