Lysing oppstart
detaljreguleringsplan og planprogram

Lysingsannonse i Hordaland Folkeblad, 25.01.2019
Frist for innspel 13.03.2019


PlanID: 1227 2018001
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for oppdrettsanlegg på land
Stad: Gnr 36, bnr 45 m.fl., Torsnes, Jondal kommune

Informasjonsm√łte for alle interesserte:
Tid: 01.02.2019 kl.20.00 , Stad: kommunestyresalen i Jondal

Lenker:

A R K I T E K T U R __________________P L A N ___________________K O N T A K T___________________A K T U E L T