Lysing oppstart
mindre reguleringsendring

Lysingsannonse i avisa Hordaland, 06.11.2018
Frist for innspel 10.12.2018


PlanID: 1235 2011004
Prosjekt: Mindre endring av detaljreguleringsplan
Stad: Gnr 210, bnr.1 m.fl., Haug i Bordalen, Voss kommune

Lenker:

A R K I T E K T U R __________________P L A N ___________________K O N T A K T___________________A K T U E L T