Solhaug på Tangerås

Detaljreguleringsplan - Varsling av oppstart planarbeid

Lysingsannonse i Hordaland Folkeblad, 24.04.2020

Frist for innspel 22.05.2020

PlanID: 4622 20200003

Prosjekt: Detaljreguleringsplan for bustader
Stad: Gnr.121, bnr.17 og 168, Tangerås i Strandebarm, Kvam herad

Saksnr: 20/69 (Kvam herad)

Lenker:

Kartutsnitt med plangrense

Notat frå oppstartsmøte

Varslingsbrev