Kvam vidaregåande skule

Detaljreguleringsplan - Varsling av utvida planområde

Lysingsannonse i Hordaland Folkeblad, 19.05.2020

Frist for innspel 20.06.2020

PlanID: 4622 20190006

Prosjekt: Detaljreguleringsplan for Kvam vidaregåande skule
Stad: Gnr 11, bnr.112 m.fl., Norheimsund, Kvam herad

Saksnr: 20/454 (Kvam herad)

Lenker:

Kartutsnitt med utvida plangrense

Varslingsbrev utvida plangrense