Kollevåg

Detaljreguleringsplan - Varsling oppstart planarbeid

Lysingsannonse i Askøyværingen, 24.04.2020

Frist for innspel 22.05.2020

PlanID: 4627 417

Prosjekt: Detaljreguleringsplan for næringsverksemd
Stad: Gnr 18, bnr.2 m.fl., Kollevåg, Askøy kommune

Saksnr: 2015/2725 (Askøy kommune)

Lenker:

Kartutsnitt med plangrense

Notat frå oppstartsmøte

Varslingsbrev

Planinitiativ