ARKITEKTUR


Geoplan AS utfører arkitekturprosjektering av bustadar, fritidsbustadar, næringsbygg og offentlege bygg. Me kan tilby profesjonelle råd og rettleiing innan fagfeltet arkitektur, og vektlegg tomteanalysar og behovsvurderingar for best mogleg resultat. Vårt mål er å kartlegge og ta vare på kvalitetar i situasjonen, slik at ein kan kan skape gode rom og bygningar tilpassa oppdragsgjevar sine ønskjer. Kontoret har erfaring med ulike byggeteknikkar (bindingsverk, massivtre, mur, etc.), både som nybygg og tilbygg, i tillegg til oppgradering av eksisterande bygg. Som teikneverkty nyttar me ArchiCAD, VectorWorks og Adobe Design, og har utstyr og kompetanse til å generere digitale 3D-modellar for å visualisere bygg og landskap.

Geoplan AS kan i tillegg tilby rådgjeving og fagleg hjelp til vurdering av ledige landbruksbygningar for å få nytt liv i desse. Det kan vere byggtekniske vurderingar eller råd i samband med ombygging til anna verksemd. Prosjektet er eit samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland, Landbruks- avdelinga og Bergen Arkitektforening.
 Villa Utsikten


Prosjekt: Tilbygg med takterrasse til einebustad
Stad: Norheim i Norheimsund, Kvam herad
Periode: 2011-2013
Oppdragsgjevar:
Lundblad / Vestbøstad


 Landskapsanalyse Brennehaugen


Prosjekt: Landskapsanalyse for ei ledig bustadtomt
Stad: Brennehaugen i Norheimsund, Kvam herad
Periode: 2012
Oppdragsgjevar:
Bøe / Ones


 Villa Valhall


Prosjekt: Tilbygg og endra planløysing av bustad i betong frå 1959
Stad: Tolo i Norheimsund, Kvam herad
Periode: 2011-2013
Oppdragsgjevar:
Bergesen / Laupsa


 Villa Hansen


Prosjekt: Einebustad ved sjøen
Stad: Børvenes i Øystese, Kvam herad
Periode: 2013-2015
Oppdragsgjevar:
Hansen


 Skisseprosjekt tomannsbustad


Prosjekt: Skisseprosjekt tomannsbustad
Stad: Nordvikavatnet i Samnanger, Samnanger kommune
Periode: 2014- Villa ONEs


Prosjekt: Einebustad
Stad: Brennehaugen i Norheimsund, Kvam herad
Periode: 2012-2015
Oppdragsgjevar:
Bøe / Ones


 Villa Tombre


Prosjekt: Einebustad ved sjøen
Stad: Nesvågen på Mundheim, Kvam herad
Periode: 2012-2015
Oppdragsgjevar:
Tombre


Hytter på Haukås

Prosjekt: Fritidsbustadar med tunstruktur på fjellet
Stad: Øvre H
aukås i Strandebarm, Kvam herad
Periode: 2007-2008
Oppdragsgjevar:
Haukås Utvikling AS Gangbru Skipadalen


Prosjekt: Skisseprosjekt for gangbru over eldre langskipstufter langs Fv.7
Stad: Skipadalen i Norheimsund, Kvam herad
Periode: 2011
Oppdragsgjevar:
Statens Vegvesen


Nytt kontrollrom Bjølvefossen

Prosjekt: Nytt kontrollrom for smelteverket Bjølvefossen, vår rolle er arkitekt for prosjektansvarlege H2 Byggeteknikk AS
Stad: Elkem Bjølvefossen i Ålvik, Kvam herad
Periode: 2014-
Oppdragsgjevar:
Elkem Bjølvefossen


Hardanger Fartøyvernsenter - Over bekken

Prosjekt: Skisseprosjekt for nytt publikumsbygg ved fartøyvernsenteret
Stad: Kaldestad i Norheimsund, Kvam herad
Periode: 2008
Oppdragsgjevar: Hardanger Fartøyvernsenter, Hardanger og Voss museum
A R K I T E K T U R __________________P L A N ___________________K O N T A K T___________________A K T U E L T