Lysing oppstart av detaljregulering

Lysingsannonse i Hardanger Folkeblad, 15.09.2017
Frist for innspel 13.10.2017


PlanID: 123820170001
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for fritidsbustader
Stad: Gnr 109, bnr 7 m.fl., Gråskorv, Haukås, Strandebarm, Kvam herad

Lenker:

A R K I T E K T U R __________________P L A N ___________________K O N T A K T___________________A K T U E L T