Lysing oppstart av detaljregulering

Lysingsannonse i Bergens Tidende, 04.07.2015
Frist for innspel 31.08.2015


PlanID: 1238 20150006
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for fritidsbustader
Stad: Gnr 19, bnr 11, 12 og 28, Teigaberget, Kvamskogen, Kvam herad

Lenker:
Kartgrunnlag
Kommunedelplan Kvamskogen - plankartA R K I T E K T U R __________________P L A N ___________________K O N T A K T___________________A K T U E L T