AKTUELT

JOBB I GEOPLAN AS

-Ta gjerne kontakt med oss!


LYSINGAR:

Mindre endring Straumen - Sandven N - 20050001, saksnr.15/1243 (Kvam)

Oppstart regulering Teigaberget - 123820150006, saksnr. 21/61 (Kvam)

Oppstart regulering Eikedalen - 1242201104, saksnr. 11/419 (Samnanger)


INNSENDTE PLANAR, 1.gongs handsaming:

Kvernuri 12272014002, saksnr. 14/565 (Jondal)

Skårane, Dalen, Leitet, Vassværena 123820130006, saksnr. 16/979 (Kvam)

Kvednaskogen - 123820150004, saksnr. 16/435 (Kvam)

Streitet - 12272013005, saksnr. 13/132 (Jondal)

Longelia - 123820110016, saksnr. 16/250 (Kvam)


PLANAR PÅ HØYRING OG TIL OFFENTLEG ETTERSYN:

18.12-09.02.16 - Lunderdalshaugane 12272013006, saksnr. 13/170 (Jondal)

03.07-04.09.15 - Gråsteinsdalen 123820140008, saksnr. 16/510 (Kvam)

03.07-04.09.15 - Tryglakleiv 123820140007, saksnr. 16/511 (Kvam)

24.04-01.07.17 - Årvikneset 12272012001, saksnr. 12/683 (Jondal)


VEDTEKNE PLANAR:

Strandebarm hotell 123820140010, saksnr. 16/517 (Kvam) - 02.05.2017

Lauvfjellet 1241201102, saksnr.16/1364 (Fusa) - 02.02.2017

Bustader på Valland 123820150003, saksnr. 16/65 (Kvam) - 01.11.2016

Hagen II og III 123820150005, saksnr. 16/712 (Kvam) - 01.11.2016

Bakka-Breievne 123820140005, saksnr. 16/320 (Kvam) - 27.09.2016

Furedalen-Åreiane 123820150001, saksnr. 16/29 (Kvam) -10.05.2016

Svåsandshagen 12272014001, saksnr. 14/82 (Jondal) - 30.09.2015

 Regulering på Kvamskogen


Prosjekt: Detaljregulering av tomter for fritidsbustadar
Stad: Kvamskogen i Kvam herad

Geoplan driv for tida med regulering av fleire planar på Kvamskogen

Konvertering til SOSI-format


Prosjekt: Konvertering av planar frå ArchiCAD eller DWG til SOSI
Geoplan tek oppdrag på konvertering av små og store reguleringsplanar


Bustad på Børvenes


Stad: Børvenes i Øystese, Kvam herad
Byggherre: Hansen
Status: Ferdigstilt 2015


Leilegheiter på Valland


Stad: Valland i Norheimsund, Kvam herad
Byggherre: Valland Blom og Hage AS
Status: Skisseprosjekt 2015-2017
Reguleringsplan for området vedteken 01.11.16


Bustad på Brennehaugen


Stad: Norheimsund, Kvam herad
Byggherre: Bøe / Ones
Status: Ferdigstilt 2015


 Gangbro i Skipadalen


Stad: Skipadalen, Norheimsund, Kvam herad
Byggherre: Statens Vegvesen
Status: Skisseprosjekt 2011


A R K I T E K T U R __________________P L A N ___________________K O N T A K T___________________A K T U E L T