AKTUELT

LYSINGAR / VARSEL OM OPPSTART:

Regulering Skotamyri - 12312018001, saknr xx/xxx (Ullensvang)

Regulering Del av Fureberghovden - 123820180001, saknr 17/1752 (Kvam)

Regulering NAF`en - 123820160001, saknr 16/2552 (Kvam)

Detaljregulering Notanes - 123820170003, saknr 17/515 (Kvam)

Detaljregulering Gråskorv - 123820170001, saknr 17/529 (Kvam)


INNSENDTE PLANAR, 1.gongs handsaming:

Mindre endring Straumen - Sandven N - 20050001, saknr 15/1243 (Kvam)

Teigaberget - 123820150006, saknr 15/430 (Kvam)

Dispensasjonssøknad Gang/sykkelveg Kvamskogen, saknr 17/1610 (Kvam)

Mindre endring Hardanger Brygge - 123820110003b, saknr 17/904 (Kvam)

Mindre endring Linga camping - 123820100017a, saknr 16/2689 (Kvam)

Kvednaskogen - 123820150004, saknr 16/435 (Kvam)

Streitet - 12272013005, saknr 13/132 (Jondal)

Eikedalen - 1242201104, saknr 11/419 (Samnanger)


PLANAR PÅ HØYRING OG TIL OFFENTLEG ETTERSYN:

16.11.16-10.01.17 - Kvernuri 12272014002, saksnr. 14/565 (Jondal)

04.07-15.08.17 - Laupsa - 12382010033, saksnr. 16/286 (Kvam)

14.04-26.05.15 - Longelia - 123820110016, saksnr. 16/250 (Kvam)

23.09-07.11.16 - Skårane/Dalen m.fl. 123820130006, saksnr. 16/979 (Kvam)

24.04-01.07.17 - Årvikneset 12272012001, saksnr. 12/683 (Jondal)


VEDTEKNE PLANAR 2016 / 2017 /2018:

Kvinnhovden - 123819960001a, saknr 17/1887 (Kvam) - 06.06.2018

Gråsteinsdalen 123820140008, saksnr 16/510 (Kvam) - 30.01.2018

Tryglakleiv 123820140007, saksnr 16/511 (Kvam) - 30.01.2018

Alhovden - 123819930003a, saknr 17/1266 (Kvam) - 30.01.2018

Lambanesheiane 1241201706, saksnr 17/526 (Fusa) - 15.02.2018

Strandebarm hotell 123820140010, saksnr. 16/517 (Kvam) - 02.05.2017

Lauvfjellet 1241201102, saksnr.16/1364 (Fusa) - 02.02.2017

Bustader på Valland 123820150003, saksnr. 16/65 (Kvam) - 01.11.2016

Hagen II og III 123820150005, saksnr. 16/712 (Kvam) - 01.11.2016

Bakka-Breievne 123820140005, saksnr. 16/320 (Kvam) - 27.09.2016

Furedalen-Åreiane 123820150001, saksnr. 16/29 (Kvam) -10.05.2016

Lunderdalshaugane 12272013006, saksnr. 13/170 (Jondal) - 16.03.2016

Firmaet søkjer arkitektar, arealplanleggjarar, kartingeniørar

- er du den rette?
Kaibygg / venterom i Jondal


Stad: Ferjekaien i Jondal, Jondal kommune
Byggherre: Jondal kommune
Status: Ferdig oppført og teke i bruk


Regulering på Kvamskogen


Prosjekt: Detaljregulering av tomter for fritidsbustadar
Stad: Kvamskogen i Kvam herad

Geoplan driv for tida med regulering av fleire planar på Kvamskogen

Konvertering til SOSI-format


Prosjekt: Konvertering av planar frå ArchiCAD eller DWG til SOSI
Geoplan tek oppdrag på konvertering av små og store reguleringsplanarR einseanlegg på Notanes i Øystese

Stad: Notanes i Øystese, Kvam herad
Byggherre: Kvam herad
Bakgrunn: 1.plass totalentreprisekonkurranse
Geoplan AS har teikna nytt reinseanlegg saman med Fuglafjell AS
Status: Under oppføring


 Vallandtunet - 20 leilegheiter på Valland


Stad: Valland i Norheimsund, Kvam herad
Byggherre: Vallandtunet AS
Status: Under prosjektering


Sjoaskår - 17 leilegheiter i Øystese

Stad: Øystese sentrum, Kvam herad
Byggherre: Bratt AS
Status: Under prosjektering
Soltorp - 9 leilegheiter ved Straumen i Norheimsund


Stad: Norheimsund, Kvam herad
Byggherre: Bratt AS
Status: Under prosjekteringA R K I T E K T U R __________________P L A N ___________________K O N T A K T___________________A K T U E L T